Arabako Emakumeen Asanblada

Facebook
Twitter

SORGINENEA, TU CASA FEMINISTA, ZURE ETXE FEMINISTA

29 mayo, 2019 bloasan

La Asociación se constituyó el 28 de diciembre de 2018 y fue inscrita formalmente el 28 de febrero
de 2019, como una asociación sin ánimo de lucro que persigue la garantía de las actividades de la
Casa. A partir de la creación de Gasteizko Emakumeen Etxe Elkartea / Sorginenea Asociación
Casa de las Mujeres en Vitoria Gasteiz dejamos de ser representantes de otras organizaciones
o asociaciones que impulsaban este proceso, para convertirnos en socias a título individual y ser
parte de este proyecto colectivo.
Durante los meses de febrero y marzo elaboramos de forma participativa y consensuada el
Proyecto de Gestión de “Sorginenea-Tu Casa Feminista, como un espacio para el
empoderamiento de las mujeres de Vitoria-Gasteiz”, con los siguientes objetivos:
Objetivo General: Hacer de SORGINENEA-Tu casa feminista un espacio de empoderamiento de las mujeres, para la transformación de la sociedad, de una manera participativa y desde la sostenibilidad de la vida.
Objetivos específicos
a) Visibilizar SORGINENEA-Tu casa feminista como un espacio referente y seguro para las mujeres.
b) Fomentar la participación activa de todas las mujeres de Vitoria-Gasteiz e impulsar nuevos liderazgos.
c) Promover el debate y la reflexión crítica colectiva que permita a SORGINENEA ser un espacio de
intercambio de ideas y creación de discursos.
d) Impulsar la investigación acción participativa y la educación popular feminista como una vía de
transformación de la sociedad.
Siguiendo con lo planteado en los estatutos, en marzo el Grupo Motor dio paso a la Comisión
Gestora (CG), como la instancia encargada de poner en funcionamiento la Casa. Como Comisión
Gestora nos reunimos mínimo una vez a la semana, en sesiones de trabajo de cuatro horas que
denominamos talleres de co-creación y/o con reuniones de toma de decisiones para la puesta en
marcha de la Casa.
Por otra parte, estamos haciendo un listado de las actividades de SORGINENEA que queremos
desarrollar como iniciativa de la Asociación. Estas actividades se enmarcan en los objetivos
específicos del proyecto, que a su vez son las líneas de acción del Plan Operativo: a) Visibilización,
b) Participación y Formación de Liderazgos, c) Debates y Reflexión (seminarios, foros, exposiciones,
etc.), y d) Investigación Acción Participación y Pedagogía Popular Feminista. Además de incidencia
política en las instituciones y denuncia pública, desarrollaremos actividades de conmemoración de
fechas emblemáticas y otras como la creación de banco del tiempo, punto de información de
recursos para la equidad de géneros (en plural), y servicios de acompañamiento, etc.

EU-
Elkartea 2018ko abenduaren 28an sortu zen eta otsailaren 28an formalki erregistratu zen 2019rako, irabazi asmorik gabeko elkarte gisa House. Gasteizko Emakumeen Etxe Elkartea sortu zenetik Gasteizko Emakumezkoen Etxea beste erakunde batzuetako ordezkariak izateari uzten diogu Prozesu hori bultzatzen duten elkarteek, bazkide bihurtzeko banaka eta izatea proiektu kolektibo honen zati bat. Otsailean eta martxoan zehar modu partzialean eta adostasunez landu dugu "Sorginenea-Tu Casa Feminista" kudeaketa proiektua Vitoria-Gasteizko emakumeen ahalmena ", honako helburuekin: Helburu orokorra: SORGINENEA-Zure feministak emakumeak boterea ematea, gizartea eraldatzea, modu parte hartzailea eta bizitzaren iraunkortasunerako espazio bat bihurtu. Helburu espezifikoak a) SORGINENEA-Zure etxe feminista emakumeentzako erreferentzia eta leku seguru bihurtu. b) Gasteizko emakume guztien partaidetza aktiboa sustatzea eta lidergo berriak sustatzea. c) SORGINENEA espazio bat izateko aukera ematen duen eztabaida eta hausnarketa kolektiboa sustatzea ideiak trukatzea eta hitzaldiak sortzea. d) Ekintza ikerketa parte-hartzailea eta hezkuntza feminista popular sustatzea bitarteko gisa gizartearen eraldaketa. Estatutu sozialek adierazi ostean, Motor Group-ek martxoan bidea eman zion Batzordeari Kudeatzailea (CG), Etxea martxan jartzeko arduraduna. Batzorde gisa Zuzendaria gutxienez astean behin biltzen dugu, lau orduko lan saioetan Sorkuntza tailerrak eta / edo erabakiak hartzeko bilerak deitzen ditugu ezartzeko Etxearen martxoa. Bestalde, nahi ditugun SORGINENEAren jardueren zerrenda egiten ari gara Elkartearen ekimen gisa garatu. Jarduera horiek helburuetan kokatzen dira proiektuaren alderdi zehatzak, aldi berean, Plan Operatiboaren ekintza ildoak: a) Ikusgarritasuna, b) Parte-hartzea eta Lidergoa eraketa, c) Eztabaidak eta hausnarketa (mintegiak, foroak, erakusketak, etab.), eta d) Ikerketa Ekintza Parte hartzea eta Feminista Pedagogia Popularra. Intzidentziaz gain erakundeetan eta salaketa publikoetan politika, oroitzapen jarduerak garatuko ditugu datak enblematikoak eta beste batzuk denbora-banku sortzea, informazio puntua Genero-berdintasunerako (plurala) eta laguntza zerbitzuak, etab.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *